Lambousa pisikoposuna adanmış olan Agios kiliseleri 16. yüz yılda, Girne Lambousa yarım adasında bulunmaktadır. O günden günümüze kadar gelen çok az bölümleri olan Agios kiliseleri 2 adettir.

Yapıya bakıldığında şatafatlı bir görüntüsü olduğu ve dönemin önemli yapıtlarından olduğu aşikârdır. Agios klişelerinden bir tanesi toprak üzerine inşa edilirken bir diğeri kaya içerisine oyularak yapılmıştır. Bu kayaya oyularak yapılan Agios ise günümüzde ziyaret edilen önemli Girne tarihi yerlerinden biridir. Kilisenin içerisinde dönemin önemli şahsiyetlerinden olan Evlambiosun mezarı bulunmaktadır.

Agios kiliselerinin yapıtlarındaki mimari özelliklere bakıldığında oldukça dikkat çekici nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Agios kiliseleri Girne’ye gezmeye gelen tüm tatilciler için mutlaka görülmesi gereken ender yerlerden bir tanesidir. Agios kilisesinde günümüzde her hangi bir ayin yapılmamaktadır.